Enginyeria

S’efectuen tota mena de projectes industrials, des de els estudis previs, redactat del projecte, amb estat de mesures i pressupost d’execució.
Direccions d’obra.
Legalitzacions.
Col•laboració amb gabinet d’arquitectura, per projectes urbans.
Aixecaments topogràfics.