Determinem l’origen, la causa i les circumstàncies de l’incendi resumint la investigació segons la classificació següent:
Accidental
Intencionat
Vandàlic

Realitzem un treball important localitzant i estudiant els signes de la combustió, les fonts de calor i les instal•lacions per reconstruir la dinàmica de l’incendi.

Tots els peritatges d’investigació d’incendis es recolzen en els estudis de la “National Fire Protection Association”