Viabilitats econòmiques
Es determina quines son les causes de la desviació
econòmica d’una empresa.
Actuacions a prendre per esmenar-ho.
Politiques empresarials i financeres.
Relacions amb les Administracions.
Oportunitats econòmiques.
ERE.