Peritatges Judicials

Es realitzen les pericials encarregades per els Jutjats
tant en l'àmbit, penal, com civil, com de part i fiscalia.