Mesurem i valorem tot tipus de solars, urbans i rústics .

Valorem la maquinària d’acord amb el barem de màquines noves o usades, en base al temps des de la seva instal•lació, el temps que ha funcionat, la seva conservació i el seu manteniment.

Determinem quines han sigut les causes d’un sinistre i es valora la seva quantia. S’investiga el frau.

Localitzem l’origen d’un incendi i valorem els danys que ocasionats, sigui al Continent o al Contingut. Investiguem la intencionalitat.

Efectuem les Peritacions Judicials, tant en l’àmbit Penal com en el Civil.

Determinem quines son les causes de desviació econòmica d’una empresa i quines actuacions s’han de prendre per esmenar-ho.

Redactem tota mena d’Informes Tècnics, referent sobre tot en vehicles.

Homologuem tot tipus de vehicles, tant si l’origen es la CEE com de la resta del mon.