RECURSOS – Enllaços
El lliurament de treballs és realitza en un temps molt curt,
s’estima que una taxació es pot entregar en uns tres dies,
sempre després de la visita a l’element que s’hagi de taxar.

És disposa de tots els elements de control tècnic, necessari
per realitzar els treballs de taxació.