Peritatges de sinistres

Es determinen quines han sigut les causes d’un sinistre i
es valora la seva quantia.
S’investiga el frau.
Es controla la reparació o reposició i les possibles desviacions
econòmiques.
Danys per aigua, elèctrics, atmosfèrics, robo, responsabilitat
civil, etc.